ANNOTadvokatbyra_farg

Affärsjuridik är, som namnet antyder, juridiken bakom affärerna. Vi kan fungera som affärsjuridiskt bollplank eller som affärsjuridiskt biträde i förhandlingar och tvister. För oss är affärsjuridikens kärna avtals- och köprätten. Vi har stor erfarenhet inom avtalsfrågor inom olika branscher samt att vi viss mån även biträder när det gäller internationella avtal. Vi jobbar exempelvis med franchiseavtal, leverantörsavtal, inköpsavtal, samarbetsavtal, hyresavtal och rörelseöverlåtelseavtal. Vår övertygelse är det alltid är bättre att i förväg försöka reglera affärerna avtalsmässigt tydligt och enkelt till minimerande av framtida tvist. Vi hanterar tvister om kommersiella avtal och agerar ombud i såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden.