ANNOTadvokatbyra_farg
Vi är engagerade. Vi är kreativa. Vi är kunskap. Vi är ANNOT Advokatbyrå.
Walter bild t text E

Walter Sköldstam

Advokat Walter Sköldstam är ägare av advokatbyrån och har varit yrkesverksam jurist sedan år 2007. Tidigare har Walter bland annat varit upphandlingsjurist hos Region Östergötland och biträdande jurist på Crusner Advokatbyrå. Walter är även legitimerad lärare i juridik och har exempelvis undervisat på Chalmers, KTH, Linköpings universitet m.fl. samt på olika företag, organisationer och offentliga verksamheter. Hans huvudsakliga verksamhet rör tvistelösning, entreprenader, fastigheter, upphandlingar och affärer. Walter åtar sig även försvararuppdrag i viss utsträckning. Oavsett om uppdraget rör en stor entreprenadtvist eller försvar mot brottsmisstanke så tas klientens rätt alltid tillvara på bästa vis med engagemang! På fritiden ägnar sig Walter mer än gärna åt klippklättring.

0709 - 88 69 50

walter.skoldstam@annotadvokat.se

Linnea bild t text F

Linnea Holst Thor

Linnéa Holst Thor är jurist på advokatbyrån sedan början av 2017 och har dessförinnan varit verksam vid myndighet sedan 2013; Jordbruksverket och Migrationsverket. Hon arbetar brett på advokatbyrån med offentlig upphandling, fastighetstvister och affärsjuridik samt åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde för brottsoffer, särskild företrädare för barn m.m. Linnéa håller regelmässigt utbildningar inom affärsjuridik. Linnéas stora fritidsintresse är fjällvandring, gärna i sällskap av sina hundar.

0709 - 88 69 52

linnea.holst.thor@annotadvokat.se

Madeleine Rosell porträtt webb

Madeleine Rosell

Madeleine är advokatbyråns sekreterare och oftast den kunden möts av vid en första kontakt. Hon arbetar brett på advokatbyrån med projektstöd till advokaterna och juristerna samt med affärsstöd, både internt och externt. Innan hon började hos oss har hon under ca 13 års tid varit verksam inom hotellbranschen i olika funktioner och med särskild erfarenhet av förändringsarbete inom kvalité och kundupplevelser samt med VD-stöd. Utanför arbetet spenderar hon mycket tid med familjen och tar gärna långa skogspromenader.

0709 - 88 69 51

madeleine.rosell@annotadvokat.se

Susan bild t text H

Susan Ols

Susan Ols är jurist på advokatbyrån sedan början av år 2020. Hon kommer närmast från en juristtjänst hos Ludvig & Co. Dessförinnan har Susan varit jurist i Region Östergötland under ca 11 års tid varav senare del som chefsjurist. Susan har en bred kompetens och särskild erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsjuridik samt juridik kopplad till offentlig förvaltning. På advokatbyrån arbetar Susan brett med olika typer av ärenden, men med särskilt fokus på rådgivning och hantering av tvister inom offentlig upphandling och entreprenad. Hon arbetar företrädesvis med våra kunder inom offentlig sektor såväl på statlig som kommunal nivå. På fritiden tränar Susan specialsök med sin hund om hon inte spelar padel.

0709 - 88 69 55

susan.ols@annotadvokat.se

Per bild t text I

Per Atterfors

Per Atterfors är advokat och arbetar på advokatbyrån sedan våren 2019. Han har tidigare arbetat med lantmäteri och fastighetsjuridik under flera års tid. Per arbetar företrädesvis med tvister och rådgivning rörande fastigheter och entreprenader, men åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn. Per har särskilt intresse för olika specialfastighetsrättsliga frågor såsom markexploatering, servitut och strandskydd. På fritiden spelar Per gärna tennis eller hejar fram sitt favoritlag IFK Norrköping.

0709 - 88 69 54

per.atterfors@annotadvokat.se

Lisa Bild till text J

Lisa Ottosson

Lisa Ottosson är jurist på advokatbyrån sedan 2021. Hon kommer närmast från Norrköpings tingsrätt där hon gjorde sin tingstjänstgöring. Hon har dessförinnan arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet och som processförare på Skatteverket. Lisa arbetar företrädesvis med byråns uppdrag inom entreprenadrätt och offentlig upphandling samt åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Lisa har ett genuint intresse för samhällsbyggnadsprocessen avseende såväl juridiska som tekniska frågor. På fritiden gillar Lisa att springa i skogen eller annan utomhusaktivitet.

0709 - 88 69 56

lisa.ottosson@annotadvokat.se