ANNOTadvokatbyra_farg
Vi är engagerade. Vi är kreativa. Vi är kunskap. Vi är ANNOT Advokatbyrå.
ANNOT_Walter02_web

Walter Sköldstam

Advokat Walter Sköldstam är ägare av advokatbyrån och har varit yrkesverksam jurist sedan år 2007. Tidigare har Walter bland annat varit upphandlingsjurist hos Region Östergötland och biträdande jurist på Crusner Advokatbyrå. Walter är även legitimerad lärare i juridik och har exempelvis undervisat på Chalmers, KTH, Linköpings universitet m.fl. samt på olika företag, organisationer och offentliga verksamheter. Hans huvudsakliga verksamhet rör tvistelösning, entreprenader, fastigheter, upphandlingar och affärer. Walter åtar sig även försvararuppdrag i viss utsträckning. Oavsett om uppdraget rör en stor entreprenadtvist eller försvar mot brottsmisstanke så tas klientens rätt alltid tillvara på bästa vis med engagemang! På fritiden ägnar sig Walter mer än gärna åt klippklättring.

0709 - 88 69 50

walter.skoldstam@annotadvokat.se

ANNOT_Madeleine02_web

Madeleine Rosell

Madeleine är advokatbyråns sekreterare och oftast den kunden möts av vid en första kontakt. Hon arbetar brett på advokatbyrån med projektstöd till advokaterna och juristerna samt med affärsstöd, både internt och externt. Innan hon började hos oss har hon under ca 13 års tid varit verksam inom hotellbranschen i olika funktioner och med särskild erfarenhet av förändringsarbete inom kvalité och kundupplevelser samt med VD-stöd. Utanför arbetet spenderar hon mycket tid med familjen och tar gärna långa skogspromenader.

0709 - 88 69 51

madeleine.rosell@annotadvokat.se

ANNOT_Susanne01_web

Susan Ols

Susan Ols är jurist på advokatbyrån sedan början av år 2020. Hon kommer närmast från en juristtjänst hos Ludvig & Co. Dessförinnan har Susan varit jurist i Region Östergötland under ca 11 års tid varav senare del som chefsjurist. Susan har en bred kompetens och särskild erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsjuridik samt juridik kopplad till offentlig förvaltning. På advokatbyrån arbetar Susan brett med olika typer av ärenden, men med särskilt fokus på rådgivning och hantering av tvister inom offentlig upphandling och entreprenad. Hon arbetar företrädesvis med våra kunder inom offentlig sektor såväl på statlig som kommunal nivå. På fritiden tränar Susan specialsök med sin hund om hon inte spelar padel.

0709 - 88 69 55

susan.ols@annotadvokat.se

ANNOT_Per03_web

Per Atterfors Omstedt

Per Atterfors Omstedt är advokat och arbetar på advokatbyrån sedan våren 2019. Han har tidigare arbetat med lantmäteri och fastighetsjuridik under flera års tid. Per arbetar företrädesvis med tvister och rådgivning rörande fastigheter och entreprenader, men åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn. Per har särskilt intresse för olika specialfastighetsrättsliga frågor såsom markexploatering, servitut och strandskydd. På fritiden spelar Per gärna tennis eller hejar fram sitt favoritlag IFK Norrköping.

0709 - 88 69 54

per.atterfors@annotadvokat.se

Dennis-Rydh-kropp-webb_square

Dennis Rydh

Dennis Rydh är jurist och har arbetat på advokatbyrån sedan början av år 2024. Han kommer närmast från en juristtjänst på Hyresgästföreningen. Dennis arbetar företrädesvis med hyresjuridik, tvistelösning och affärsjuridik. På fritiden spelar Dennis gärna squash, cyklar eller går långa promenader med hunden.

0709 - 88 69 52

dennis.rydh@annotadvokat.se

Märta sitt webb

Märta Perk

Sommarnotarie 2024

+46(0) 11-400 0050

marta.perk@annotadvokat.se