ANNOTadvokatbyra_farg

Entreprenad är att utföra en beställd tjänst. Entreprenören ska på beställarens uppdrag realisera ett byggnadsverk, vilket kan innebära att bygg om, bygga till, bygga nytt, renovera, anlägga eller installera. Slutresultatet av en entreprenad är unikt i varje enskilt fall och ska färdigställas i rätt tid och på rätt sätt, vilket innebär risker. Vi hjälper er att hantera entreprenadens juridiska risker från penna till spik oavsett om ni är på beställarsidan eller på entreprenörssidan. Vi har ett inarbetat nätverk av tekniska konsulter och besiktningsmän. Vi biträder även arkitekter, tekniska konsulter projektledning och andra konsulter samt är vana att hantera de flesta teknikdisciplinerna.