ANNOTadvokatbyra_farg

Offentlig upphandling syftar till att främja sund konkurrens och till ökad samhällsnytta av offentliga medel. Området har stor influens av EU-rätt och präglas av snabb rättsutveckling, inte minst genom domstolspraxis. Vi har erfarenhet från biträde, praktisk hantering och rådgivning både gentemot leverantörer som jobbar mot offentlig sektor och gentemot upphandlande myndigheter, vilket vi ser som en styrka. Vi kan upphandling i praktiken och har stor erfarenhet kring lösning av upphandlingsrättsliga frågor från de otal överprövningsprocesser som vi varit ombud i. Med vår hjälp i ett tidigt skede i eller inför en upphandling kan vi förebygga och minimera de juridiska riskerna.