ANNOTadvokatbyra_farg

Advokat Walter Sköldstam är ägare av advokatbyrån och har varit yrkesverksam jurist sedan år 2007. Tidigare har Walter bland annat varit upphandlingsjurist hos Region Östergötland och biträdande jurist på Crusner Advokatbyrå. Walter är även legitimerad lärare i juridik och har exempelvis undervisat på Chalmers, KTH, Linköpings universitet m.fl. samt på olika företag, organisationer och offentliga verksamheter. Hans huvudsakliga verksamhet rör tvistelösning, entreprenader, fastigheter, upphandlingar och affärer. Walter åtar sig även försvararuppdrag i viss utsträckning. Oavsett om uppdraget rör en stor entreprenadtvist eller försvar mot brottsmisstanke så tas klientens rätt alltid tillvara på bästa vis med engagemang! På fritiden ägnar sig Walter mer än gärna åt klippklättring.