Per Atterfors är advokat och arbetar på advokatbyrån sedan våren 2019. Han har tidigare arbetat med lantmäteri och fastighetsjuridik under flera års tid. Per arbetar företrädesvis med tvister och rådgivning rörande fastigheter och entreprenader, men åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde och särskild företräde för barn. Per har särskilt intresse för olika specialfastighetsrättsliga frågor såsom markexploatering, servitut och strandskydd. På fritiden spelar Per gärna tennis eller hejar fram sitt favoritlag IFK Norrköping.