Malin Stålbom är advokatbyråns sekreterare och oftast den kunden möter vid en första kontakt. Malin har tidigare varit verksam som grundskolelärare i ca 10 års tid samt arbetat på kreditbolag. Hon är advokatbyråns fasta punkt och bistår med administration och projektledning i advokatbyråns uppdrag. Malin värnar särskilt för den fina sammanhållningen och trivseln på advokatbyrån till gagn för våra kunder. När Malin är ledig tar hon varje tillfälle i akt att ta långa skogspromenader med sina hundar, gärna i kombination med fågeljakt.