ANNOTadvokatbyra_farg

Linnéa Holst Thor är jurist på advokatbyrån sedan början av 2017 och har dessförinnan varit verksam vid myndighet sedan 2013; Jordbruksverket och Migrationsverket. Hon arbetar brett på advokatbyrån med offentlig upphandling, fastighetstvister och affärsjuridik samt åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde för brottsoffer, särskild företrädare för barn m.m. Linnéa håller regelmässigt utbildningar inom affärsjuridik. Linnéas stora fritidsintresse är fjällvandring, gärna i sällskap av sina hundar.