Vi är en personlig byrå med hjärtat på det rätta stället. Vår största förmån är att få ta tillvara vår kunds rätt på bästa sätt oavsett vad saken gäller. Med stor erfarenhet från affärslivet, offentlig upphandling och byggbranschen har vi valt att ägna oss åt det vi brinner för. Tillsammans med våra kunder inom offentlig sektor och näringsliv arbetar vi med långsiktiga relationer. Vår rådgivning bygger på engagemang, kreativitet och kunskap i syfte att i varje detalj öka nyttan för vår kund. Prata med oss så berätta vi mer.

Vi är engagerade. Vi är kreativa. Vi är kunskap.

Vi är ANNOT Advokatbyrå.

Vi vill hjälpa vår kund till rätta beslut, framgångsrika processer, ökad juridisk medvetenhet, juridiskekonomisk trygghet och till vinst. ANNOT är namnet på en liten by i södra Frankrike som för oss är förknippat med det genuina och med glädje, vilket symboliserar vår drivkraft. Vi finns i det anrika kvarteret Knäppingsborg i hjärtat av Norrköping där vi har vår fasta punkt.

Byrån innehas av advokat Walter Sköldstam. Walter har varit yrkesverksam jurist sedan år 2007. Tidigare har Walter bland annat varit upphandlingsjurist hos Region Östergötland (Östergötlands läns landsting) och biträdande jurist på Crusner Advokatbyrå (affärsjuridik och humanjuridik). Walter är även legitimerad lärare i juridik och har exempelvis undervisat på Chalmers, KTH, Linköpings universitet m.fl. samt på olika företag, organisationer och offentliga verksamheter. Walter åtar sig, förutom affärsjuridiska uppdrag, även offentliga försvar i viss utsträckning. Oavsett om uppdraget rör en stor entreprenadtvist eller försvar mot brottsmisstanke så tas klientens rätt alltid tillvara på bästa vis med engagemang!

Walter Sköldstam

Linnéa Larsson

Linnéa Larsson är biträdande jurist på advokatbyrån sedan början av 2017 och har dessförinnan varit verksam vid myndighet sedan 2013; Jordbruksverket och Migrationsverket. Hon arbetar brett på advokatbyrån med affärsjuridik och tvister samt åtar sig även uppdrag såsom målsägandebiträde för brottsoffer, särskild företrädare för barn m.m.

Per Atterfors

Per Atterfors är biträdande jurist på advokatbyrån sedan våren 2019. Han kommer närmast från lantmäteriet där han arbetat med fastighetsjuridik i cirka 2,5 års tid efter avslutade juridikstudier vid Uppsala universitet.

Malin Stålbom

Malin Stålbom är advokatbyråns sekreterare och oftast den klienten möter vid en första kontakt på telefon. Hon har arbetat på advokatbyrån sedan våren 2017 och har innan varit verksam som grundskolelärare i ca 10 års tid samt arbetat på kreditbolag.

Susan Ols

Susan Ols är jurist på advokatbyrån sedan början av år 2020. Hon kommer närmast från en juristtjänst hos LRF Konsult (Ludvig & Co). Dessförinnan har Susan varit jurist i Region Östergötland (Östergötlands läns landsting) under ca 11 års tid varav senare del som chefsjurist. Susan har en bred kompetens och särskild erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsjuridik och juridik kopplad till offentlig förvaltning. På advokatbyrån arbetar Susan brett med olika typer av ärenden, men med särskilt fokus på våra affärsjuridiska uppdrag med rådgivning och hantering av tvister samt rättsutredningar till myndigheter och företag.