ANNOTadvokatbyra_farg

Lisa Ottosson är jurist på advokatbyrån sedan 2021. Hon kommer närmast från Norrköpings tingsrätt där hon gjorde sin tingstjänstgöring. Hon har dessförinnan arbetat som förrättningslantmätare på Lantmäteriet och som processförare på Skatteverket. Lisa arbetar företrädesvis med byråns uppdrag inom entreprenadrätt och offentlig upphandling samt åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Lisa har ett genuint intresse för samhällsbyggnadsprocessen avseende såväl juridiska som tekniska frågor. På fritiden gillar Lisa att springa i skogen eller annan utomhusaktivitet.